Стажове, обучения, работни позиции и събития, свързани с Rails Girls Sofia

До този пощенски списък изпращаме предложения за стажове, обучения, свободни работни позиции, събития или услуги от партньори на Rails Girls Sofia, които са релевантни за вас. Съобщенията преминават през нашия екип, за да се гарантира, че са тематично свързани с целта на събитието и да се подсигури качеството им. Предполагаемият трафик е не повече от две-три писма на месец.
* означава това, което се изисква
Email Marketing Powered by Mailchimp